Blog

Extra vmbo-t klas

De samenwerking met de Young Business school op Katendrecht komt goed op gang. De vmbo-basis/-kader/-gemengde klas zit bijna vol en er is zelfs besloten een aparte vmbo-t klas te starten.

Heeft u de informatieavond gemist? We zijn graag bereid om een afspraak met u en uw zoon/dochter te maken.
U kunt dan de locatie op Katendrecht bekijken en al uw vragen stellen over de nieuwe vrijeschool.

De essentie:

  • Vrijeschoolonderwijs gericht op ambachtelijke vakken.
  • Leerlingen ontwikkelen zich tot kritische, zelfbewuste wereldburgers die weten wat ze kunnen!
  • De bouwers van de nieuwe toekomst.

Het aanmeldformulier direct in je mail ontvangen en/of een kennismakingsafspraak maken?

Neem contact op met:

Michaël Zoutendijk, coördinator vrijeschool Katendrecht  mzo@vszh.nl of

Marcel Kaptein, teamleider ambachtelijke stroom Rudolf Steiner College  mka@vszh.nl

Laatste aanmelddagen

De laatste dagen voor het aanmelden zijn gestart. De eerste klas op Katendrecht is gevuld. We gaan uiteraard voor twee klassen!
We kunnen nu bijna met zekerheid zeggen, als je je dit jaar voor Katendrecht aanmeldt, hoef je nog niet te loten. Dan ben je dus zeker van je plekje!
We bieden vmbo onderwijs voor de niveau’s basis, kader, gemengd én gegarandeerde doorstroom naar vmbo-t.
Vrijeschoolonderwijs gericht om ambachtelijke vakken. Leerlingen ontwikkelen zich tot kritische, zelfbewuste wereldburgers die weten wat ze kunnen!
De bouwers van de nieuwe toekomst. Daar is Katendrecht de perfecte plek voor!!
Nog aan het twijfelen? Dit filmpje laat het grotere beeld zien. Waar staat de vrijeschool nu eigenlijk echt voor? Kijk en word blij. Mooie wereld.
Het aanmeldformulier direct in je mail ontvangen?

Hoera!!! Het is gelukt!

Komende augustus gaat een lang gekoesterde wens van velen in vervulling!

Het Rudolf Steiner College gaat starten met een Vrijeschool afdeling voor leerlingen met een BBL, KBL of GL advies!

Dit onderwijs zal geboden worden in samenwerking met de Young Business School, een kleine middelbare school voor VMBO in een prachtig, goed bereikbaar en nieuw gebouw in Rotterdam Katendrecht.

We willen starten met twee kleine klassen van maximaal twintig leerlingen. De leerlingen krijgen periode onderwijs volgens het leerplan van de vrijeschool en vakken die kenmerkend zijn voor de vrijeschool zoals kunst, ambachtelijke vakken en euritmie.
Daarnaast wordt er samengewerkt met de docenten van de Young Business School, een VMBO school met de profielen zorg & welzijn èn economie & ondernemerschap.

Een aantal docenten van het Rudolf Steiner college zal deze afdeling vorm gaan geven, natuurlijk in samenwerking met docenten van de Young Business School.

Met deze nieuwe afdeling zullen de plaatsingsmogelijkheden enorm worden vergroot. Vrijeschool onderwijs voor alle leerlingen komt weer een stap dichterbij. Natuurlijk is het hierbij goed om te realiseren dat toelating aan bepaalde eisen is gebonden. Een advies VMBO B, VMBO K of VMBO G is noodzakelijk, met of zonder leerwegondersteuning. Voor leerlingen met een advies Praktijkonderwijs of speciaal onderwijs is dit niet de juiste plek.

Vanaf nu draagt het ouder initiatief de website en dit emailadres over aan de Vrijeschool VMBO breed.(joehoeee!!)

Informatie over alle ontwikkelingen kunnen gevolgd worden op deze website.

Wij zijn heel enthousiast over deze ontwikkeling en we rekenen op een goede start in augustus!

Informatieavond donderdag 9 Feb.

Hierbij nodigen wij u graag uit voor een informatiebijeenkomst op het Rudolf Steiner College (RSC) Rotterdam over de vrije VMBO-breed.

We hebben eind vorig jaar keihard gewerkt. Het ouderinitiatief heeft onder andere ingesproken bij de raadscommissie Zocs (zorg, onderwijs cultuur en sport). Al is het idee voor een samenwerking met het Wellant afgeketst, ons verhaal over een vrije VMBO breed is zeer positief ontvangen en de wethouder heeft alle steun toegezegd. Daarnaast is er ook door het bestuur van het RSC met verschillende schoolbesturen uitwisseling geweest over samenwerkingen met scholen met een brede VMBO licentie.
De rector, Sebastiaan Cooiman, van het RSC en het ouderinitiatief informeren jullie graag over de stand van zaken.

Waar: Rudolf Steiner College Rotterdam
Tamboerstraat 9
Wanneer: Donderdag 9 feb.
Inloop: 19.45 uur
Start: 20.00 uur

Laat even weten of u erbij bent door een mailtje te sturen naar administratie@vrijeschoolvmbobreed.nl

Met vriendelijke groet,

Rinske Kreukniet en Stella Fletterman

Inspreektekst commissie Zocs

Op 7 Dec. zaten we bij de gemeenteraadsverkiezingen vergadering bij de commissie Zocs (zorg, onderwijs, cultuur en sport) om aandacht te vragen voor ons initiatief.

Iedereen was zeer positief en de Wethouder onderwijs Hugo de Jonge heeft alle steun toegezegd. Goed nieuws en het geeft ons vertrouwen dat we goed bezig zijn en vol moeten houden!! Lees hieronder de inspreektekst, onze overtuiging.

 

Wie zijn wij en waarom hier

Het is u vast niet ontgaan: het gaat goed met het Rudolf Steiner College. De school is vorig jaar verhuisd naar de oude ambachtsschool aan de Tamboerstraat en is omgetoverd tot een prachtig nieuw gebouw waar vrijeschool onderwijs vanuit hoofd, hart en handen wordt gegeven op VWO, Havo en VMBO-tl niveau. Er is een grote toestroom van kinderen, eigenlijk veel te groot. De school groeit nu al weer uit haar voegen. Jaarlijks moeten ze twee volle klassen (50 kinderen) afwijzen omdat er gewoon geen plek is. Al jaren is er vraag naar vrijeschool onderwijs voor kinderen met een basis/ kader advies. Kinderen van de vrijeschool met dit advies moeten doorstromen naar reguliere middelbare scholen.

Nu is er een nieuw ouderinitiatief opgericht door ouders van kinderen

img_1593
Wethouder Hugo de Jonge in gesprek met drie meiden die graag naar een vrijschool vmbo willen.

van de vrije scholen uit de regio. Ouders van kinderen met een VMBO basis /kader advies die dus NIET naar het Rudolf Steiner College kunnen omdat het Rudolf Steiner College de licentie voor vmbo basis kader niet heeft. Onderwijs voor kinderen die leren vanuit doen op VMBO TL niveau heeft het Rudolf Steiner College al 11 jaar. Het heet de Ambachtelijke Stroom. Maar ook daar worden jaarlijks 2 klassen vol aan kinderen afgewezen om de simpele rede dat ze niet de juiste licentie hebben. Onze wens om ook vrijeschool onderwijs op dat niveau in Rotterdam te hebben kreeg plots extra slagkracht door berichtgeving over het sluiten van het wellant college.

Dat met het sluiten van het Wellant ook het groenonderwijs dreigde te gaan verdwijnen uit Rotterdam schepte grote verbazing en verontwaardiging.

Door inzet en intensieve samenwerking tussen ouders van het Wellant College en onze initiatiefgroep zijn er in een korte tijd veel stappen genomen. Er zijn gesprekken geweest tussen de wethouder en de ouders en initiatiefgroep, en tussen de wethouder en verschillende schoolbesturen. Hoe jammer wij het ook vinden dat een samenwerking er met het Wellant, ondanks de open houding van het Rudolf Steiner College, niet in zit, zo blij zijn wij dat er wel creatief is nagedacht over andere oplossingen. Met name voor de kinderen van het Wellant College. In een nieuwsbrief van het Wellant College hebben wij kunnen lezen dat  Het Rudolf Steiner College met andere schoolbesturen onderzoekt op welke manier ze kunnen bijdragen aan het verbreden van de brede vmbo vrijeschool in Rotterdam. Dat een andere school opening geeft voor samenwerking is een stap in de goede richting.

Wij maken ons echter ook zorgen. In het verleden zijn dergelijke samenwerkingen, ondanks grote inzet van het Rudolf Steiner College, steeds op niets uitgelopen. Dat er nu ook nog een licentie verdwijnt die wij zo hard nodig is onaanvaardbaar!

Wij pleiten voor een vrijeschool op vmbo basiskaderniveau voor onze kinderen. Waar onderwijs op zijn Rotterdams wordt gegeven; Met de poten in de klei, weten en leren van de grond naar de mond. Waar het praktisch werken met handen in de natuur een mooie afwisseling kent met theorielessen en waar een gezond en pedagogisch klimaat heerst waar onze doeners zich zo thuis voelen.

Je kunt deze vrijeschool dus niet zomaar bij iedere school of in ieder gebouw onderbrengen. Over welke kinderen gaat dit eigenlijk? Dit gaat over kinderen die niet theoretisch zijn ingesteld. Kinderen die het beste leren door te doen!

Het zijn stuk voor stuk kinderen die heel bewust voor vrijeschool onderwijs kiezen, die gebaad zijn bij kleinschaligheid, maar ook relatief veel kinderen die nét een beetje anders zijn. Kinderen die niet de hele dag in een klaslokaal kunnen zitten, maar zeker ook niet in het speciaal onderwijs thuishoren. Zij redden het vaak niet op een grote school. Het zijn Kinderen die leren door te doen en praktijklessen, kleinschaligheid en een rustige omgeving nodig hebben. Op de school van de toekomst zoals wij die zien staat het praktisch werken met handen in de natuur, de ambachten en de kunsten centraal. Zorg voor elkaar, duurzaamheid, inspiratie, en zelfkritisch vermogen willen we onze kinderen meegeven. Zij maken en zijn de toekomst! Geef alle kinderen met een basis kader advies de mogelijkheid hun schoolcarrière te vervolgen op een brede VMBO vrijeschool.

Hoe mooi zou het zijn, ondanks het stoppen van het Wellant, als het gebouw aan de bosdreef, met alle faciliteiten zoals kassen, dieren en praktijkruimtes die daar zijn, behouden zou kunnen blijven voor onderwijs. De vrijeschool weet er wel raad mee!

We weten dat dit voor veel mensen een nieuw idee is en dat het vraagt om een hoop lef en doorzettingsvermogen…. Wij als ouderinitiatiefgroep hebben dat lef en het doorzettingsvermogen. En wij zijn bereid er alles aan te doen om er voor te zorgen dat de brede school er komt. Maar daar hebben wij wel steun en vooral hulp bij nodig.

Laat Rotterdam de eerste stad in Nederland zijn met een praktische brede-vmbo vrijeschool! Ik dank jullie voor jullie aandacht namens alle ouder en kinderen die deze school zo ontzettend graag willen.

Stella Fletterman en Rinske Kreukniet

Update #3

Omdat er zoveel enthousiasme bij iedereen ontstaat over het idee dat er op 300 m van het Rudolf Steiner College een pracht locatie ligt (Wellant College) met de juiste licentie en te weinig leerlingen, schieten we nu alle pijlen op deze eventuele mogelijkheid! Komende week gaat er veel gebeuren en wordt het duidelijker of het ook daadwerkelijk realistisch is. Vandaar nu alle activiteiten gericht op een vrijeschool vmbo-breed met een groen licentie.

 Wat is er gebeurd:

  • Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de ouderinitiatiefgroep en Co Engberts, commissieraadslid gemeente Rotterdam, (woordvoerder onderwijs, kunst en cultuur). Co Engberts maakt zich hard voor groen-onderwijs in Rotterdam en steunt de initiatiefgroep. Samen met hem hebben we de strategie voor de komende tijd besproken. We gaan onze pijlen richten op de Rotterdamse- en landelijke politiek en het MKB.
  • Er is een gesprek geweest tussen de ouderinitiatiefgroep en de ouderraad van het Wellant College om de neuzen dezelfde kant op te krijgen omdat we deels gezamenlijk optrekken richting de politiek.

 

We waren in de media:

img_1299

 

 

 

 

Petitie:

Samen met de ouders van het Wellant College zijn we een petitie gestart voor het behoud van groen onderwijs in Rotterdam! De petitie zal op 7 december worden overhandigd aan de wethouder tijdens de commissievergadering.

*** Ga naar: www.petities.nl/groenonderwijs en teken meteen de petitie. En deel zoveel mogelijk via email en of social media!!

Wat staat er op de planning:

  • Maandag 28 november; bijeenkomst met PvdA (Co Engberts), D66, SP en twee leden van de tweede kamer van de PvdA, ouderinitiatiefgroep en ouderraad Wellant College. Hier bespreken we kansen, wet en regelgeving.
  • Dinsdag 29 november; bijeenkomst met wethouder Hugo de Jonge (onderwijs, jeugd en zorg), ouderinitiatiefgroep en de ouderraad op uitnodiging van de wethouder, hij is nieuwsgierig naar onze plannen.
  • Donderdag 1 december; gesprek tussen de woordvoerder van wethouder onderwijs, jeugd en zorg, het bestuur van Bestuur Wellant College en Bestuur Rudolf Steiner College.
  • Donderdag 1 december; bijeenkomst ouderinitiatiefgroep, voorbereiden inspraak gemeente raad 7 december.
  • Woensdag 7 december raadscommissievergadering: inspreken namens de ouderinitiatiefgroep vrijeschool vmbo-breed. Hierbij willen we graag steun en aanwezigheid van VEEL ouders en kinderen! Dus hou deze plek vrij in de agenda!

Het is weer een hele lijst!!

groet,
Rinske en Stella

 

Update #2

Inmiddels zijn we bijna twee weken verder sinds de eerste bijeenkomst en is er een heleboel gebeurd.

Op maandag 14 november heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de schoolleiding van het Rudolf Steiner College en de schoolleiding van het Wellant College. We (de ouderinitiatiefgroep en het RSC) zien daar kansen liggen omdat zij een licentie hebben voor vmbo kbl en bbl, ze hebben de ruimte en voorzieningen en ze hebben leerling-terugloop.
Tijdens dit gesprek is duidelijk benoemd door het Wellant College dat ze A hebben gezegd en dat ze nu ook B moeten zeggen. Zij zien dus eigenlijk geen mogelijkheden meer. Natuurlijk leggen we ons daar niet zomaar bij neer en gaan wij gewoon door met het ondernemen van acties.
Er is in navolging daarop nauw contact onderhouden met de ouderraad van het Wellant College. Zij zijn erg boos over de gang van zaken bij het Wellant College. Zij willen via de politiek de druk op gaan voeren.

Van Anneke Olde Monnikhof, moeder van een kind op het Wellant College en van een kind op het RSC, begrepen we dat ze donderdag 17 november zou gaan inspreken bij de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. Omdat we een gezamenlijk belang hebben bij het voortbestaan van het Wellant College en in het voortbestaan van groenonderwijs in Rotterdam, besloten we dat we daar ook bij aanwezig wilden zijn zodat we ook namens de initiatiefgroep konden inspreken. Samen staan we natuurlijk sterker!
De tweede bijeenkomst van de initiatiefgroep op woensdag 16 november stond voornamelijk in het teken van voorbereiden op het inspreken. Klik op de link om het verslag hiervan te lezen: https://vrijeschoolvmbobreed.nl/2016/11/17/inspraak-bij-gebiedscommissie/

15094949_570804666447804_3282200187089645101_n

Wat we verder hebben gedaan:
– nieuw mailadres is aangemaakt: administratie@vrijeschoolvmbobreed.nl
– De website is er!
– Het interesse-formulier is inmiddels 40 keer ingevuld. Dat is een mooie start.
– De vind-ik-leuks via Facebook vermeerderen zich in rap tempo. Dus blijf vooral delen, want daar moeten er natuurlijk nog veel meer bij komen.
– We hebben een mail gestuurd naar Co Engberts, een zeer actieve en betrokken raadslid van de gemeente Rotterdam (woordvoerder Onderwijs & Talentontwikkeling, Kunst & Cultuur). We hebben gevaagd wanneer we met hem in gesprek zouden kunnen over de initiatiefgroep en het verdwijnen van het Wellant College. Hij reageerde meteen de volgende dag met voorstel voor een datum.
-Anneke Olde Monnikhof heeft verschillende contacten binnen de Rotterdamse politiek. Ze heeft toegezegd die te zullen benaderen.

Wat staat er op de agenda:
Maandag 21 november, 16.30 u: gesprek Co Engberts in het gemeentehuis op de Coolsingel. Mocht je mee willen, laat dat dan even weten.
Dinsdag 22 november: bijeenkomst initiatiefgroep, 20.00 uur, op Vredehofweg 30. Iedereen is welkom!
Woensdag 7 december: mogelijkheid tot inspreken voor de gemeente raad. Het plan is om dit weer samen te doen met de ouders van het Wellant College. Back-up in de zaal is heel fijn. Zet het dus alvast in je agenda. Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.
Tevens zal op 7 december de ouderraad van het Wellant de handtekeningen overhandigen aan de gemeenteraad van de actie die ze hebben gehouden onder de ouders van de leerlingen van het Wellant College.

Hieronder nogmaals de indeling van de werkgroepen. Zit je nog niet in een werkgroep maar wil je dat wel? Of heb je kennis of een netwerk welke voor de initiatiefgroep van belang is, meld je dan aan!

Coordinatie en aanspreekpunt:
Stella Fletterman en Rinske Kreukniet via email: administratie@vrijeschoolvmbobreed.nl

Werkgroep visie/inhoud

Rinske Kreukniet
Stella Fletterman
Miryam Hupkes
Angelique de Meijer
Allison Boldewijn
Marielle Dijkstra

Werkgroep communicatie:
Website wordt gemaakt
flyer wordt gemaakt
Teksten in samenwerking met visie/inhoudsgroep
Sandra Eijzenga
Michael Zoutendijk
Orbelinda
Angelique de Meijer

Werkgroep financiën:
Michael Zoutendijk

Handen uit de mouwen werkgroep (hebben tijd doen graag dingen zoals bellen, flyeren, brievenschrijven, spandoeken etc.)
Mieke Rolf
Ana Ramon
Koos Dijkstra
(Rinske Jiskoot)

Vriendelijke groet en wellicht tot snel!

Rinske Kreukniet en Stella Fletterman

Inspraak bij gebiedscommissie

Zojuist hebben we namens het ouderinitiatief ingesproken bij de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. Gezamenlijk met de ouderraad van het Wellant College hebben we de gebiedscommissie om steun gevraagd voor de plannen die wij hebben ten aanzien van een mogelijke samenwerking tussen het Wellant College en het Rudolf Steiner College.

Als eerste sprak Anneke Olde Monnikhof (moeder van een leerling op het Wellant College). Ze vertelde over het, in de ogen van ouders, plotselinge besluit van Wellant College om te stoppen, de emotionele reacties van de ouders én de wens om groenonderwijs in Rotterdam te behouden.

Daarna heeft Rinske ingesproken namens het ouderinitiatief vrijschool vmbo-breed. Hieronder volgt haar betoog:

Mijn naam is Rinske Kreukniet en ben moeder van Julie. Julie geniet nu vrijschoolonderwijs in de 6e klas. Volgend jaar zou zij graag haar vrijeschool carrière vervolgen. Helaas haalt ze misschien het benodigde niveau, VMBO-TL, niet.
 
Op het Rudolf Steiner College bestaat naast VWO en HAVO, de Ambachtelijke Stroom: prachtig onderwijs voor kinderen die meer ‘doeners’ zijn. Deze stroom is alleen voor kinderen die VMBO TL niveau aankunnen. Voor kinderen die dat niveau niet halen, is het er niet omdat er geen licentie en geen ruimte binnen het Rudolf Steiner College is.
 
Ik sta hier namens een groep ouders met dezelfde wens: vrijeschoolonderwijs op VMBO BBL/KBL niveau.
 
Elk jaar moet het Rudolf Steiner College meer dan 50 kinderen uitloten en daarmee kinderen en ouders teleurstellen. Daarnaast moeten ze ongeveer 30 kinderen met kbl/bbl advies vertellen  dat ze niet terecht kunnen. Rudolf Steiner College heeft namelijk geen VMBO (BBL, Kader en GL.)-licentie, maar zou die wel heel graag willen om de Ambachtelijke stroom hiernaar uit te breiden. Het zijn juist deze kinderen die baat hebben bij leren vanuit doen.
Groen-onderwijs past naadloos in de Ambachtelijke Stroom. Daar staat werken met de handen in Natuur/Groen, Kunst en Ambacht centraal.
Wij vernamen met verbazing dat het Wellant college moet sluiten omdat de locatie te groot is en het leerlingen aantal terug loopt?
 
Wij hebben juist behoefte aan groenonderwijs in Rotterdam, het past prachtig in een Ambachtelijke Stroom VMBO breed én er zijn leerlingen. Bovendien liggen Wellantcollege en Rudolf Steiner College wel héél dicht bij elkaar.
Hoe mooi zou het zijn als we in Rotterdam een voorloper kunnen zijn.  Eigentijds, vernieuwend en duurzaam vakonderwijs voor de vakmensen van de toekomst.
 
Valt hier niet een hele goede combinatie te maken?

Na het inspreken werden er vragen gesteld door de gebiedscommissie ter verheldering. Er klonk verbazing over de gang van zaken van het Wellant College, lof voor de ouders, van zowel de ouderraad als het ouderinitiatief, werd uitgesproken en de steun vanuit de gebiedscommissie werd toegezegd. De gebiedscommissie zal een brief opstellen aan het college van B&W. Onder anderen zal de zorg van het verdwijnen van het Groenonderwijs uit Rotterdam hierin aan bod komen en het verzoek gedaan worden in gesprek te gaan met de directie van zowel het Wellant College als het Rudolf Steiner College.  *Alle beetjes helpen!